Miljö

Att skydda miljön och minimera ut koldioxidavtryck är en av de största utmaningarna vi står inför.

Kan vi minska miljöpåverkan genom att styra förbrukningen av råvaror och minimera det avfall som produceras. Detta uppnår vi genom:

  • Planering och styrning av våra projekt för att säkerställa att den optimala nivån av resurser vare sig det är arbete eller material kan appliceras på varje skede av byggprocessen.
  • Där det är möjligt minska avfallet, företrädesvis i absoluta tal eller relativt genom att främja återvinning genom återanvändning av material som redan används eller segregation på plats
  • Genom utbildning, se till att all vår personal förstår vikten av att skydda miljön genom att undvika skador och förebygga föroreningar.

Miljöpåverkan