Välj en arborist till träden

En arborist arbetar med att vårda träd i parker, trädgårdar och andra bebyggda områden. Arborister arbetar med trädens hälsa, för att de ska vara vackra, problemfria, säkra och leva länge. Arboristens uppgift blir därför framför allt att beskära träd och ta bort döda, skadade eller sjuka grenar, för att säkra både trädet och omgivningen. Andra arbetsuppgifter är att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader och vägar. Slutligen arbetar arborister med förvaltningen av träd i bl.a. parker, där inventering och riskanalys är viktiga delar. Plantering och rådgivning är också viktiga dealr av en arborists arbete.

Vägledande principer för en arborists arbete är hänsyn såväl till trädet som till omgivningen. Beskärningen sker med specialgjorda hand- och motorsågar, och arboristen klättrar ofta upp i träden med hjälp av rep och säkerhetssele, för att minimera påverkan på trädet. Om ett träd inte går att rädda kan arboristen såga av en bit i taget av det och plocka ner, för att minska påverkan på omgivningen så mycket som möjligt.

Vägledande för en arborists arbete är trädens perspektiv, vilket gör att en utbildad arborist är väl lämpad för att ta hand om en större trädgård, som exempelvis en slottsträdgård. I arboristens ögon är varje träd unikt och behöver få respekt för sina individuella förutsättningar, vilket gör att arboristen kan få varje träd att komma till sin rätt. För att få en personlig slottsträdgård som prunkar och imponerar på besökare från både när och fjärran bör man anlita en kompetent arborist. Inte bara träden lever då upp, utan hela parken. Att respektera träden innebär även att respektera det ekosystem de ingår i.