Resilient modulus test

Detta test är det mest korrekta sättet att bestämma markstöd för utveckling av sektioner för trottoaren och kan spara pengar för våra kunder när det gäller deras trottoartjocklek och grundens förberedelse. I själva verket är det marken som är det enda som man gör elastisk testning av. Alla trottoarer är baserade på grundsstöd där vi har utrustning för att faktiskt genomföra testet.

Behöver du få en sluttning? Våra ingenjörer kan analysera backarna och sprickbildning och ge specifika stabiliseringsparametrar eller design. I själva verket kan vi använda borrhålskameror och ljudtester för fördjupad lutningsanalys. Lutningsanalysen ingår gemensam inriktning, gemensam växling och styrka på underliggande bergarter och data.

Analys
Våra ingenjörsteam ger utredning och analys av prestanda hos hårt belastade grundkonstruktioner och djupa fyllningar i samband med kommersiella  körbanor, vallar, och strukturer för dränering. Du får information om grundförbättringar.