Sanering

Vi tror att våra kunder vill ha försäkran om att anlita en erfaren entreprenör till förorenad marksanering så att deras krav kommer att levereras i tid och inom budget på ett säkert och påvisbart miljömässigt hållbart sätt.

Förorenad jord och grundvatten sträcker sig från traditionella anläggningsbaserade lösningar för att utföra mer innovativa processer med kemisk och biologisk reningsteknik.

Asbest avlägsnande

Asbest innebär risk. Genom att knyta de mest effektiva teknikerna för asbestsanering med stöd av detaljerade metoder för att säkerställa bästa praxis alla gånger minimera våra kunders risker. Vi kommer att hantera alla aspekter av ditt projekt från förstudier till avslslutat arbete.

Efterbehandling av grundvatten

Om projektet har också förorenat grundvatten kan vi ta fram en effektiv lösning på pumplösningar på plats beroende på omständigheterna och föroreningar som uppstått.

Vi har erfarenhet och personalen för att rensa, avveckla och avlägsna underjordiska bränsletankar oavsett storlek eller placering. Detta inkluderar fasta tankar. Framgångsrik borttagning av underjordiska tankar kräver noggrann planering, platsundersökning och genomförande. Om det har varit läckage från tankar vi kan sanera de drabbade områdena när du tar bort tanken. Alla utgrävningar återfylls till kundens design.
Sanering