Köksinredning

Att välja köksinredning är inte det lättaste utan det gäller att undersöka alla möjligeter och alternativ. Vilken köksleverantör ska man välja, vem är bäst och har det som passar mig? För att få svar på detta så gäller det att beställa kökskataloger från flera olika tillverkare så att du själv kan bilda dig en uppfattning… Continue reading Köksinredning

Kökstillverkare

Några saker som är av vikt att ta hänsyn till i valet av kök är: Arbetsytor, förvaringsmöjligheter, diskbänk, diskmaskin, avställningsytor, ventilation, vitvaror, köksö eller bardisk, ergonomi, belysning, samt ljus och utsikten. Detaljerna i valet av kök är mycket betydelsefulla eftersom det är dessa man kommer att glädjas åt eller retas på många år framöver. Det… Continue reading Kökstillverkare

Kompetensbrist stoppar renovering

Renoveringsbehovet är akut för miljonprogrammets 800 000 lägenheter som förfaller och slukar energi. De viktigaste hindren för energieffektivisering av befintliga byggnader är otydliga mål och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens och dålig uppföljning och implementering av erfarenheter. Bygg- och fastighetsbranschen presenterar ett förslag med 15 punkter om hur branschen och staten tillsammans… Continue reading Kompetensbrist stoppar renovering

EKS 8 – BKR ersätts

Den nya författningen EKS 8 gäller när en byggnad uppförs, byggs till för tillbyggda delar, ändras för tillkommande byggnadsdelar och för mark- och rivningsarbeten. Nu ersätter eurokoderna de nationella konstruktionsreglerna, BKR, fullt ut. Detta gällde från 1 januari 2011 och publicerades i slutet av april i en ny grundförfattning, EKS 8. De nya konstruktionsreglerna har… Continue reading EKS 8 – BKR ersätts

Markförstärkning

Markförstärkning är en grundläggande komponent i alla anläggningsprojekt och hänför sig till tillhandahållande av kompletta lösningar för markrelaterad infrastruktur. Allt från markutredning genom laboratorietester, utformning av infrastruktur och tillhandahållande av specialiserad konstruktionstillsyn under jord. Vår kompetens samlar en grupp av professionella tjänster som är involverade i att definiera och leverera komplett underjordisk infrastruktur. Denna process sammanför följande… Continue reading Markförstärkning

Resilient modulus test

Detta test är det mest korrekta sättet att bestämma markstöd för utveckling av sektioner för trottoaren och kan spara pengar för våra kunder när det gäller deras trottoartjocklek och grundens förberedelse. I själva verket är det marken som är det enda som man gör elastisk testning av. Alla trottoarer är baserade på grundsstöd där vi har utrustning… Continue reading Resilient modulus test

Borrning och exploration

Grunt och djupt underytan prospektering för att erhålla jordmaterialprover för användning i utvecklingsmönster till trottoar, fundament och golv parametrar och potentialen på plats för att välja material. Enkelt uttryckt vi får testa material i området. Testa och analysera dessa prover i vårt centrallaboratorium och ge konstruktionsparametrar och åsikter. Förutom hela skalan av konventionell borrutrustning utnyttjar… Continue reading Borrning och exploration