Markteknik Göteborg får totalentreprenad för nyproduktion

Markteknik Göteborg har fått förtroendet att bli totalentreprenad för en nyproduktion med start hösten 2017. Uppdraget innefattar projektledning och byggnation av en ny kontorsfastighet i Göteborg. Markteknik Göteborg har sin största del i markanläggningen som innefattar sprängning av berg och gjutning av betongplatta till grunden. Kontorsfastigheten är en enplansfastighet som kommer bli ca 250 m² med tio rum, två kök och fyra toaletter med duschar och blir kontor för fyra företag.

Fastigheten kommer få en kubformad stålkonstruktion med mäktiga panoramafönster runt om som levereras av våra underleverantörer. Tack vare de stora panoramafönsterna kommer uppvärmningen av fastigheten bli effektiv och snäll mot miljön. Värmen som solens strålar genererar tas effektiv om hand av till- och frånluftsventilationen som ser till så att det är perfekt temperatur och luftflöde året om.

Arbetet planeras ta 16 veckor och innebär flera nyanställningar. Fastigheten kommer byggas i östra delen av Göteborg med närhet till både korsvägen, centralstationen och E6:an. En utmärkt placering för ett kontor som dagligen har kundbesök på plats.

De fyra företagen som till att börja med kommer ha sina kontor i fastigheten är:

  • Meldock Invision AB
  • KIO4YOU Gaming AB
  • Br. Enedal AB

Utöver en klimatsmart uppvärmning och ventilation har hela fastigheten ett fokus på miljö med allt från återvinningsbara material till sophantering och energieffektiv belysning.