Markarbeten med grävmaskin

Vi har bland annat en kedjegrävare för att genomföra markarbeten med väldigt liten inverkan på tomt. Många arbeten som är av mindre karaktärGrävmaskin får ofta stor effekt på kringliggande växtlighet, vilket kan få effekt flera år framöver. Kedjegrävaren är liten i sig, men den stora fördelen är att den kan gräva med mycket hög precision. Vi använder denna för att genomföra arbeten för rör- och kabelläggning, men också mindre grävarbeten.

Utan dränering och isolering kan vatten sippra in och skada grundplattan och väggar i t.ex. i källare. Vatten kan vandra upp i källarväggen från grundplattan och golvet. För att stoppa vatten som vandrar med kapillärkraften så behövs ett isolerande material. Markytan måste också luta från huset för att transportera bort regnvatten. Under husplattan behövs en dränerande markyta så att vatten inte samlas där utan transporteras ner i jordlagren och vidare i dräneringsrör. En ytterligare åtgärd för att minska fukt är att förhindra kondens som uppstår på grund av temperaturskillnader. Husgrunden ska vara så varm som möjligt och ha en ”fuktgenomsläpplig” isolering så att väggen torkar inifrån.