Betongstommar

Prefabricerad

Genom att bryta ner byggprocessen i centrala delar kan kombinera prefabricerade betongstommar med montering på plats. Användningen av prefabricerade pelare eller väggar resulterar i förbättrad kvalitet på en färdig produkt och ökad flexibilitet.

Efterspänning

Vi inser att alternativa former av konstruktion kan ibland möta våra kunders behov. Ges möjlighet att granska projektet i ett tidigt skede kan vi ersätta traditionell armerad betong med prefabricerad betong som alternativ.Vi har omfattande erfarenhet av att använda både bundna och obundna system i balkar i synnerhet när spännvidder är mer än åtta meter.

Minskningar av golvplattans tjocklek som ger besparingar i material men med en potentiellt möjlighet att öka antalet våningar i höghus, färre leveranser, lyft och fastställande på plats än traditionella armeringar, minska behovet av balkar vilket förenklar Säkerheten för arbetare och säkerheten för dem som arbetar under med hjälp av olika system av kantskydd.
På höghus där det finns en ökad risk för allmänheten eller omgivande infrastruktur kan kantskydd utformas av säkerhetsskäl. Detta system ger en helt säker skyddsbarrikad för både en eller två våningar under.

Vi garanterar säkerheten för arbetare och  säkerheten för de under på plats med hjälp av klättringsfallkydd på höga byggnader.
prefab