Hur isolera låglutande parallelltak?

Fråga på hemsidan:
Enligt SBN 78 krävs en luftspalt på 70 mm vid låglutande tak, men man kan ha mindre luftspalt om man isolerar med cellulosaisolering. Hur vet man vad som blir bäst?

Hej!

Jag har några frågor angående låglutande parallelltak isolerat med cellulosaisolering.

En carport ska byggas om till garage. Carporten ligger mellan två bostadshus, så kallade kedjehus.

Ett problem vid isoleringen av taket är att takbjälkarna ligger vinkelrät mot taklutningen och att takbjälkarnarnas ändar slutar mot balkar längs med angränsade bostadshus gavlar. På grund av befintlig rumshöjd är det olämpligt att hänga isoleringen under befintliga takbjälkar. Taket lutar bara cirka tre grader, är 11 meter långt med nock i mitten och klätt med papp.

Enligt SBN 78 krävs en luftspalt på 70 millimeter vid låglutande tak, men man kan tydligen ha mindre luftspalt om man isolerar med cellulosaisolering.

Antag att utrymmet mellan takbjälkarna isoleras med cellulosaisolering. Takbjälkarna förstärkes underifrån och hål för luftningen görs i dessa några centimeter under takpanelen.

Mina frågor:

Hur stor luftspalt erfordras över isoleringen i mitt fall. (Vid kontakt med Ekofiber säger de att en luftspalt på 10 millimeter räcker vid cellulosaisolering.)
Hur stor sammanlagd yta måste hålen i bjälkarna ha? Motsvarande luftspalten eller går det med mindre, till exemepel motsvarande två gavelventiler?
Är det en nackdel med vindtätt material mellan cellulosaisoleringen och luftspalten?
Har tänkt mig en isolering som motsvarar 200 millimeter mineralull. Vilken tjocklek på cellulosaisolering motsvarar detta med tanke på att cellulosaisoleringen vid vissa tider absorberar en del utifrån kommande fukt som då ökar värmetransporten genom cellulosaisoleringen?
Finns det erfarenheter eller rekommendationer som är tillämpbara här?

Tack på förhand!

Svar

Hej!

Frågan om luftspalt eller inte är något som diskuteras mycket och det finns olika skolor för hur det ska vara.

Eftersom vi inte arbetar specifikt med konstruktionslösningar kan jag inte råda dig om hur din lösning ska se ut utan du måste kontakta en konstruktör för det. Valet av isolering kan styras av frågan om brandspridning eftersom det rör sig om kedjehus.

Jag bifogar en artikel ur AMA-nytt 1/10 där det finns hänvisningar till två av de senaste rapporterna som har kommit.