Borrning och exploration

Grunt och djupt underytan prospektering för att erhålla jordmaterialprover för användning i utvecklingsmönster till trottoar, fundament och golv parametrar och potentialen på plats för att välja material. Enkelt uttryckt vi får testa material i området. Testa och analysera dessa prover i vårt centrallaboratorium och ge konstruktionsparametrar och åsikter. Förutom hela skalan av konventionell borrutrustning utnyttjar vi riggar som ryms inomhus för borrning vid projektplatser med begränsad tillgänglighet.

Grund
Vi kan erbjuda ett komplett utbud av grund- och golvkonstruktionsparametrar till stöd för fundament, plattor, efterspända plattor, spiral bryggor, pålar, kompakterade ballastpelare och pålverkssystem. Du får parametrar för den typ av fundament och golvsystem som anses lämpligt av oss för de underjordiska förhållandena.

Hantering
Vi ger trottoardesign för infarter, lokala gator, parkeringsplatser och landningsbanor – backas upp av 30 års erfarenhet av att arbeta med olika kommuner och förfaranden. När vi genomför underytan prospektering, laboratorietester och analys får du grundsinformation för trottoar inklusive stabiliseringsparametrar om det är nödvändigt liksom lämpliga asfalt- och betongsektioner till trottoaren. Dessutom ger vi ett komplett utbud av trottoarens hanteringsprogram.