Markteknik Göteborg får totalentreprenad för nyproduktion

Markteknik Göteborg har fått förtroendet att bli totalentreprenad för en nyproduktion med start hösten 2017. Uppdraget innefattar projektledning och byggnation av en ny kontorsfastighet i Göteborg. Markteknik Göteborg har sin största del i markanläggningen som innefattar sprängning av berg och gjutning av betongplatta till grunden. Kontorsfastigheten är en enplansfastighet som kommer bli ca 250 m² med tio… Continue reading Markteknik Göteborg får totalentreprenad för nyproduktion