Markförstärkning

Markförstärkning är en grundläggande komponent i alla anläggningsprojekt och hänför sig till tillhandahållande av kompletta lösningar för markrelaterad infrastruktur. Allt från markutredning genom laboratorietester, utformning av infrastruktur och tillhandahållande av specialiserad konstruktionstillsyn under jord. Vår kompetens samlar en grupp av professionella tjänster som är involverade i att definiera och leverera komplett underjordisk infrastruktur. Denna process sammanför följande… Continue reading Markförstärkning

Resilient modulus test

Detta test är det mest korrekta sättet att bestämma markstöd för utveckling av sektioner för trottoaren och kan spara pengar för våra kunder när det gäller deras trottoartjocklek och grundens förberedelse. I själva verket är det marken som är det enda som man gör elastisk testning av. Alla trottoarer är baserade på grundsstöd där vi har utrustning… Continue reading Resilient modulus test

Borrning och exploration

Grunt och djupt underytan prospektering för att erhålla jordmaterialprover för användning i utvecklingsmönster till trottoar, fundament och golv parametrar och potentialen på plats för att välja material. Enkelt uttryckt vi får testa material i området. Testa och analysera dessa prover i vårt centrallaboratorium och ge konstruktionsparametrar och åsikter. Förutom hela skalan av konventionell borrutrustning utnyttjar… Continue reading Borrning och exploration

Geotekniska tjänster

Våra kunder ser till markens geotekniska ingenjörstjänster för praktiskt taget alla projekt däribland infrastruktur storskaliga och kommersiella projekt som Landvetter flygplats, Volvo, SKF och IKEA mm. När det gäller geotekniska ingenjörstjänster har vi genomfört över 15.000 underjordiska undersökningar runt om i Sverige. Våra geotekniktjänster omfattar: Borrning och ytexplorattering Grunder och golvdesign Analys avveckling Stödmursdesign Stabilitetsanalys Seismisk analys Geoteknisk Instrumentering Geofysiska… Continue reading Geotekniska tjänster