Markteknik Göteborg

Rivning handlar om säkerhet metodik och erfarenhet.

Vare sig det är höga bostadshus eller kommersiell industribyggnad eller källare så måste man identifiera de viktigaste riskerna, planering av rivningsprocess för att minimera dessa risker och maximera mängden material för återanvändning. Detta är nyckeln till en lyckad rivning. Att riva den befintliga strukturen kan öka värdet men hur det är gjort kan också spara pengar.

Rivning

Asbestsanering

Att ta bort det som är inne i byggnaden kan ofta vara mer tidskrävande och har större risker som är förknippade med det då användning av maskiner för att riva asbesten är begränsad. Vi har erfarenhet att hantera alla storlekar projekt och reagera proaktivt på kundernas krav. Våra asbestutbildade agenter kan hantera små eller stora mängder.

Asbestsanering

 

Materialåtervinning

Återvinning utgör kommersiell hantering av materialet. Varje ton som stannar på plats utgör en dubbel besparing. Rivning påverkar de nationella och lokala planeringsmyndigheterna genom att öka användningen av sekundär ballast i nybyggnationsprojekt. Krossning och sortering på plats när så är möjligt är den bästa metoden.